Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu

Muvazzaf astsubaylık mülakata giderken alınması gereken evraklar

Muvazzaf astsubaylık mülakata giderken alınması gereken evraklar

Astsubalık mülakatları gerekli evraklar

Seçim Aşaması Sınavlarına Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

(1) Sınav Çağrı Belgesi,

Aday, İnternetten alınan 2?nci Seçim Aşaması Sınav çağrı belgesini (barkotlu) yanında getirecektir.

(2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi/TC Kimlik Kartı Fotokopisi,

Aday kendisine ait nüfus cüzdanının/TC Kimlik Kartının bir adet fotokopisini

beraberinde getirecektir. Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı?nın

aslı seçim aşamalarında adayın üzerinde bulunacaktır.

(3) Askerî Kimlik Fotokopisi, Hâlen askerlik

yapan/askerde olan aday, kendisine ait askerî kimlik kartının bir adet

fotokopisini beraberinde getirecektir. Askeri kimlik kartının aslı seçim

aşamalarında adayın üzerinde bulunacaktır.

(4) Meslek Yüksekokulu/Önlisans/Lisans/Yüksek

Lisans Mezuniyet belgesi,

Adaymezun olduğu meslek yüksekokulu

diploması ile en az iki yıl süreli fakülte/yüksekokula ve/veya yüksek lisansa

ait diploma veya mezuniyet belgesinin aslını ve bir adet fotokopisini (e-devletten

alınan belge) (fakülte/yüksekokulun yetkili makamlarınca onaylı örneği de kabul

edilir) getirecektir.

5) Denklik Belgesi,

Öğrenimlerini

yurt dışında bitirenler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış

denklik belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi

getirilecektir.

(6)Terhis Belgesi/Belgeleri (Askerlik

hizmetini bitirenler için),

Terhis belgesinin/belgelerinin

aslı ve bir adet fotokopisi veya Askerlik

Şubelerinden onaylı sureti getirilecektir. (onaysız fotokopi kabul

edilmez.). E-devlet?ten alınan askerlik

durum belgeleri kabul edilmeyecektir.

(7) Askerlik Durum Belgesi,

Askerlik

hizmetini yapmayan erkek adaylar için, son bir ay içerisinde alınmış askerlik

durum belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi.

(8) Şehit/gazi kendisi, anne, baba, eş ve çocuklarına ait

ilgili kurumdan (Kuvvet K.lıkları / J.Gn.K.lığı, Sahil Güvenlik K.lığı / SGK ve

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından) alınmış onaylı belgenin aslı (adayın

yanında olacaktır) ve bir adet

fotokopisi getirilecektir. (Şehit/gazi personel TSK?ya mensup ise ilgili

belgeyi bağlı oldukları Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlıklarından,

diğer kamu kurumlarına mensup ise mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik

Kurumunun her ikisinden de alacaktır.)

(9) Adli

Sicil Kaydı (e-devletten alınan adli sicil kaydı olmadığına dair belge),

Ayrıca,ADLİ SİCİL KAYDI olan adaylar konu ile ilgili adli evraklarının

aslını ve bir adet fotokopisini (Mahkeme kararı, iddianame ve sonuçlandıysa

kesinleşme şerhi) yanında getireceklerdir.

(10) Nitelik Belgesi (TABLO 5-6 ve 7),

(a) Halen silahaltında olan 7179 Sayılı

Askeralma Kanunu kapsamındaki Yedek Subay/Yedek Astsubaylar, erbaş ve erler

ile askerlik hizmetini yaparken en az iki yıl ve daha fazla süreli yüksekokul/fakülte

bitirenler hakkında birlik komutanlıklarınca bu kılavuzun eklerinde belirtilen

nitelik belgeleri tanzim edilecektir.

(b) Nitelik belgesi kontrol formu ile birlikte kapalı, mühürlü zarf

içerisinde olacaktır. Açık olarak

getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir.İkinci seçim aşaması

sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar ile halen eğitim birliğinde

olan adaylar, nitelik belgelerini eğitim birliğinden alacaklardır.

(11) KPSS P3 Lisans/KPSS P93 Ön

Lisans Puanı Belgesi,

Tüm adaylarGeçerli Kamu Personeli Seçme

Sınavından ?KPSS P93 Ön Lisans/ Geçerli

KPSS P3 Lisans Puanı asgari 60 olan? sınav sonuç belgesini getireceklerdir.

Başvurmadan önce Sınav Sonuç Belgelerinin uygunluğunun e-devlet?in ilgili sayfasından kontrol edilmesi adayların

sorumluluğudur.

(12) Adaylar gelirken e-devlet şifrelerini de yanlarında

getireceklerdir.

(13) Fiziki Yeterlilik Testine

katılmak üzere adayın spor yapabileceğine dair örneği TABLO-8?de bulunan Tek Hekim

Raporu ve örneği TABLO-9?da

bulunan Muvafakatname belgesi

getirilecektir.

(14) Bir Adet Güvenlik

Soruşturması ve Arşiv Araştırmasına Esas Form,

Güvenlik Soruşturması ve

Arşiv Araştırması Formu TABLO-10?dadır.

(Bilgisayar ortamında ve doldurma

talimatına uygun olarak doldurulacak ve adaylar tarafından yanlarında getirilecek

ancak dosyalarına takılmayacaktır.)

(15) Adaylar ayrıca yanlarında tükenmez kalem (Mürekkepli kalem

olmayacak), kurşun kalem, silgi, fiziki yeterlilik değerlendirme testi için

eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir.

(16) Evrak kontrol

aşamasında adaylara ait belgeler, kontrolü müteakip adaya iade edilecek, tüm

seçim aşamalarında adayın yanında bulunacaktır. Adaylar diploma, sertifika vb.

belgelerinin asıllarını da yanlarında getireceklerdir.

(17) Adaylar fiziki

yeterlilik testi ile mülakata gelirken getirecekleri belgeleri yukarıda

belirtilen sıra ile [(1) maddesi üstte olacak şekilde] şeffaf kapaklı mavi

dosyaya takılı olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (Naylon föye)

konulmayacaktır.

belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınava alınmayacak ve

işlemleri iptal edilecektir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ